DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Provozní doba DP

Dostupnost zdravotních služeb domácí zdravotní péče v domácnostech klientů:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle požadavku lékařů.

Domácí zdravotní péče - provozovna Veselá:

Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá
Tel.: 723 989 016
E-mail: domaci.pece@malyra.cz
Provozní doba kontaktního pracoviště: 
Po - Pá: 7:00 - 15:00

Domácí zdravotní péče - provozovna Mělník:

Pražská 338, 276 01 Mělník
Tel.: 777 412 496
E-mail: domaci.pece@malyra.cz

Osobní konzultace rodinných příslušníků v kontaktním místě dle předchozí telefonické domluvy.

Pravidla poskytování domácí péče 

O domácí péči

Co je domácí péče nebo také home care?

Domácí péče je zdravotní - ošetřovatelská péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jedná se o  odbornou, zdravotní, ošetřovatelskou péčí, prováděnou kvalifikovanými zdravotními sestrami.                                          (§ 10 zákona č. 372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)  

Komu je domácí péče určena?

Domácí péče , je určena pacientům všech věkových skupin (od dětských pacientů po seniory), kteří potřebují odbornou zdravotní péči, ale jejich současný zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařský dohled. Pacientům jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé a pravidelné sledování zdravotního stavu a odbornou ošetřovatelskou péči, ale není u nich nutná hospitalizace v nemocničním zařízení.

Tento druh zdravotních služeb umožňuje časné propuštění z nemocničních oddělení do vlastního domácího prostředí. Jak hovoří zkušenosti nejen ze zahraničí, ale i od nás, má domácí prostředí velice pozitivním vliv na psychický stav pacienta a tím na celkové zlepšení jeho stavu.

Kdo může tuto péči předepsat (indikovat)?

Domácí péči může indikovat (předepsat)

 • ošetřující lékař při propuštění z nemocnice

 • praktický lékař

 • praktický lékař na doporučení lékaře specialisty

 • u vážně nemocných pacientů ošetřující onkolog

Tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Kdo domácí péči zajišťuje?

Domácí péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry. Počet návštěv, jejich rozsah, prováděné úkony a jejich frekvenci v týdnu nebo dni určuje vždy lékař.

Jaké úkony poskytujeme pacientům?

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stěry,aj.)

 • sledování hodnot krevního tlaku, pulzu, glykémie,příjmu a výdeje tekutin

 • aplikace injekcí, infuzí

 • sledování užívání léků, případně pomoc s aplikací(např.inhalátorů,inzulínu,kyslíku)

 • nácvik aplikace inzulínu, měření glykémie

 • péče o porty a katetry

 • cévkování

 • převazy všech druhů ran

 • bandážování lymfedémů

 • péče o všechny druhy stomií

 • ošetřovatelská rehabilitace

 • nácvik soběstačnosti v domácím prostředí

 • péče o ležící pacienty - prevence proleženin, polohování

 • zaučení rodiny v ošetřování pacienta

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek. Námi nabízené pomůcky najdete ZDE

Je tato péče hrazena ze zdravotního pojištění?

Ano, domácí péči hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace lékaře.

Pro odbornost Domácí péče - Home care jsme smluvními partnery těchto pojišťoven: VZP, ZPŠ, VoZP, ZPMV

Jaká je dostupnost domácí  péče?

Dostupnost domácí péče Malyra je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. ve všední dny, o víkendech i státních svátcích)

Můžu si sám určit, kdy ke mně zdravotní sestra přijde?

Čas dojezdu zdravotních sester je určován aktuálním rozpisem a indikovanými výkony u všech zajišťovaných pacientů v konkrétní den, proto čas návštěvy nelze z organizačních důvodů přizpůsobovat přání pacienta a jeho rodinných příslušníků, ale pokusíme se během plánování k vašemu přání přihlédnout.

Odběry biologického materiálu probíhají ve všední dny od 7:00 - 9:00 hod.Není-li lékařem určeno jinak.

Které úkony nejsou hrazeny za zdravotního pojištění?

 • návštěva vašeho ošetřujícího lékaře za účelem předpisu léků

 • vyzvednutí léků v lékárně

 • telefonní hovory s lékařem v době návštěvy u pacienta

 • zapůjčení pomůcek k zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče (polohovací mechanické a elektrické lůžko, antidekubitní matrace, chodítka, berle, pomůcky k hygienické péči)

 • sociální služby a veškeré úkony nezdravotnické povahy (hygienická péče, nákupy, úklid, donáška obědů a podávání stravy... atd.)

Lze v domácím prostředí zajistit i péči o nevyléčitelně nemocné ?

Ano, v rámci domácí péče Malyra zajišťujeme i paliativní - hospicovou péči, při níž se snažíme vyjít vstříc pacientům a jejich rodinám, kteří mají zájem o dožití nevyléčitelně nemocného pacienta doma.

Proč si vybrat právě domácí péči Malyra?

Domácí péče Malyra se snaží o komplexní a zároveň individuální přístup k pacientovi. "Jde o pohled na pacienta jako na člověka v konkrétní situaci v jeho prostředí.

Nabízí Malyra zapůjčení zdravotních pomůcek ?

Ano, našim pacientům nabízíme také zapůjčení různých kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek. Na základě zdravotního stavu jsme schopni doporučit a zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, zohledňujeme konkrétní domácí prostředí pacienta a druh postižení. Kompenzační pomůcky zlepšují nejen mobilitu pacienta, ale zmírní i bolesti a zvýší komfort pacienta i pečujících osob např, polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, toaletní vozíky apod., dále také disponujeme odsávačkami.

Námi nabízené pomůcky naleznete ZDE

Nabízí Malyra i sociální služby ?

Malyra nabízí sociální služby v pečovatelských bytech - Domě Ludmila ve Veselé, kde máme k dispozici osm pečovatelských bytů. Terénní sociální služby Malyra neposkytuje. V případě potřeby Vám rádi poskytneme informace o dalších navazujících sociálních službách např. pečovatelské nebo asistenční službě, odlehčovací či pobytové péči. Naším dlouholetým partnerem pro poskytování terenních sociálních služeb je Spokojený domov, o.p.s.