DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dostupnost naší péče v domácnostech pacientů je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
(tj. ve všední dny, o víkendech i státních svátcích)


Péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami


Našim pacientům jsme kdykoli k dispozici na telefonu

Tady nás můžete navštívit osobně 

Domácí zdravotní péče – pracoviště Mnichovo Hradiště – Veselá:

Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Tel.: 723 989 016
E-mail: domaci.pece@malyra.cz
Provozní doba kontaktního pracoviště:
Po–Pá: 8:00–15:00

Domácí zdravotní péče – pracoviště Železný Brod:

Příčná 350, 468 22 Železný Brod
Tel.: 702 072 970 
E-mail: domacipecezbrod@malyra.cz
Provozní doba kontaktního pracoviště: Po–Pá: 8:00–15:00

Osobní konzultace rodinných příslušníků v kontaktním místě dle předchozí telefonické domluvy.

O domácí péči

Co je domácí péče nebo také home care?

Domácí péče je zdravotní – ošetřovatelská péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jedná se o odbornou, zdravotní, ošetřovatelskou péčí, prováděnou kvalifikovanými zdravotními sestrami.

(§ 10 zákona č. 372/2011 Sb., o  zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)  

Komu je domácí péče určena?

Domácí péče je určena pacientům všech věkových skupin (od dětských pacientů po seniory), kteří potřebují odbornou zdravotní péči, ale jejich současný zdravotní stav nevyžaduje celodenní lékařský dohled. Pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje sledování a odbornou ošetřovatelskou péči, ale není u nich nutná hospitalizace v nemocničním zařízení.

Tento druh zdravotních služeb umožňuje časné propuštění z nemocničních oddělení do vlastního domácího prostředí. Jak hovoří zkušenosti nejen ze zahraničí, ale i od nás, má domácí prostředí velice pozitivní vliv na psychický stav pacienta, a tím na celkové zlepšení jeho stavu.

Kdo může tuto péči předepsat (indikovat)?

Domácí péči může předepsat (indikovat):

 • ošetřující lékař při propuštění z nemocnice,
 • praktický lékař,
 • praktický lékař na doporučení lékaře specialisty,
 • u vážně nemocných pacientů ošetřující onkolog. 

Tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Kdo domácí péči zajišťuje?

Domácí péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry. Počet návštěv, jejich rozsah, prováděné úkony a jejich frekvenci v týdnu nebo dni určuje vždy lékař. 

Jaké úkony poskytujeme pacientům?

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stěry aj.),
 • sledování hodnot krevního tlaku, pulzu, glykémie, příjmu a výdeje tekutin,
 • aplikace injekcí, infuzí,
 • sledování užívání léků, případně pomoc s aplikací (např. inhalátorů, inzulínu, kyslíku),
 • nácvik aplikace inzulínu, měření glykémie,
 • péče o porty a katetry,
 • cévkování,
 • převazy všech druhů ran,
 • bandážování lymfedémů,
 • péče o všechny druhy stomií,
 • ošetřovatelská rehabilitace,
 • nácvik soběstačnosti v domácím prostředí,
 • péče o ležící pacienty – prevence proleženin, polohování,
 • zaučení rodiny v ošetřování pacienta,
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Je tato péče hrazena ze zdravotního pojištění?

Ano, domácí péči hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace lékaře.

Pro odbornost Domácí péče – Home care jsme smluvními partnery těchto pojišťoven: VZP, ZPŠ, VoZP, ZPMV.

Jaká je dostupnost domácí  péče?

Dostupnost domácí péče Malyra je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. ve všední dny, o víkendech i státních svátcích).

Od 20:00 provádíme návštěvy po předchozí domluvě se sestrou.

Můžu si sám určit, kdy ke mně zdravotní sestra přijde?

Čas dojezdu zdravotních sester je určován aktuálním rozpisem a indikovanými výkony u všech zajišťovaných pacientů v konkrétní den, proto čas návštěvy nelze z organizačních důvodů přizpůsobovat přání pacienta a jeho rodinných příslušníků, ale pokusíme se během plánování k vašemu přání přihlédnout.

Odběry biologického materiálu probíhají ve všední dny od 7:00 do 9:00, není-li lékařem určeno jinak.

Které úkony nejsou hrazeny za zdravotního pojištění?

 • návštěva vašeho ošetřujícího lékaře za účelem předpisu léků,
 • vyzvednutí léků v lékárně,
 • telefonní hovory s lékařem v době návštěvy u pacienta,
 • zapůjčení pomůcek k zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče (polohovací mechanické a elektrické lůžko, antidekubitní matrace, chodítka, berle, pomůcky k hygienické péči),
 • sociální služby a veškeré úkony nezdravotnické povahy (hygienická péče, nákupy, úklid, donáška obědů a podávání stravy atd.).

Lze v domácím prostředí zajistit i péči o nevyléčitelně nemocné?

Ano, v rámci domácí péče Malyra zajišťujeme i paliativní péči, při níž se snažíme vyjít vstříc pacientům a jejich rodinám, kteří mají zájem o dožití nevyléčitelně nemocného pacienta doma.

Proč si vybrat právě domácí péči Malyra?

Domácí péče Malyra se snaží o komplexní a zároveň individuální přístup k pacientovi. Jde o pohled na pacienta jako na člověka v konkrétní situaci v jeho prostředí.

Nabízí Malyra zapůjčení zdravotních pomůcek?

Ano, našim pacientům nabízíme také zapůjčení různých kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek. Na základě zdravotního stavu jsme schopni doporučit a zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku, zohledňujeme konkrétní domácí prostředí pacienta a druh postižení. Kompenzační pomůcky zlepšují nejen mobilitu pacienta, ale zmírní i bolesti a zvýší komfort pacienta i pečujících osob. Půjčujeme například polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, toaletní vozíky apod. Dále také disponujeme odsávačkami.

Námi nabízené pomůcky naleznete ZDE.

Nabízí Malyra i sociální služby?

Malyra nabízí sociální služby v pečovatelských bytech – Domě Ludmila ve Veselé, kde máme k dispozici osm pečovatelských bytů a čtyři lůžka odlehčovací péče. Terénní sociální služby Malyra neposkytuje. V případě potřeby Vám rádi poskytneme informace o dalších navazujících sociálních službách, např. pečovatelské službě nebo osobní asistenci, odlehčovacích službách či pobytové péči. Naším dlouholetým partnerem pro poskytování terénních sociálních služeb je Spokojený domov, o. p. s.


Pravidla poskytování domácí péče