FYZIOTERAPIE, REHABILIATCE A MASÁŽE

Kde najdete naše pracoviště?

Naše pracoviště se nachází v Mnichově Hradišti a Semčicích.

Je fyzioterapie hrazena ze zdravotního pojištění?

Ano, fyzioterapie je hrazená ze zdravotního pojištění a to na základě doporučení od Vašeho praktického lékaře nebo lékaře specialisty.

Pro odbornost Fyzioterapie jsme smluvními partnery těchto pojišťoven: VZP, ZPŠ, VoZP, ZPMV, ČPZP

Pro odbornost rehabilitačního lékaře: VZP, ZPŠ, ČPZP

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je součástí oboru Léčebné rehabilitace. Jedná se o obor zdravotnictví zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních i strukturálních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu, dalších terapeutických postupů a fyzikální terapie cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie se uplatňuje v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), ve sportu, v léčebné péči a v rehabilitaci.

Nabízíme individuální přístup, který zahrnuje kompletní diagnostiku a cílenou terapii. Naším cílem je na klienta nahlížet jako na biopsychosociální celek. Zabýváme se tedy nejen tělesnými obtížemi, ale bereme při diagnostice i terapii ohled také na složku psychickou a sociální. Terapie je vždy konzultována s individuálními a aktuálními potřebami klienta a zároveň vyžaduje aktivní přístup klienta k léčbě. Jen výjimečně postačí jednorázový zásah terapeuta k úplnému odstranění obtíží. Klient se významně podílí na své léčbě prováděním doporučených cvičení a dodržením určitých opatřeních v běžných denních činnostech a pohybovém režimu! Jen tak můžeme nalézt nejvhodnější cestu ke zmírnění jeho obtíží a dlouhodobému udržení rovnováhy. Kromě vlastní terapie můžeme doporučit a v případě zájmu zapůjčit vhodné rehabilitační pomůcky.

V našem zařízení využíváme týmové spolupráce odborníků, kteří se spolupodílí na komplexní léčbě jednotlivých klientů. Tento tým zahrnuje rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuty, lymfoterapeuty a maséry.

Naše služby poskytujeme v ambulantním zařízení. U klientů, kteří se nemohou dostavit do ambulance, poskytujeme fyzioterapii v domácím prostředí klienta. Oba způsoby zdravotní péče jsou poskytovány z veřejného zdravotního pojištění (na doporučení lékaře) nebo za přímou úhradu.

Ambulance rehabilitačního lékaře

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Ordinační doba:
St: 7:30 - 18:00

Objednat se můžete na:
tel: +420 734 412 587

Více informací o metodách najdete na www.miroslavtichy.cz