PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

Informace k příměstskému táboru Veselá

Projekt tábora byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost ve spolupráci s organizací MAS Český ráj v rámci 1. výzvy - Prorodinná opatření.

Několik zásadních informací

Operační program Zaměstnanost stanovuje poměrně přísná pravidla pro poskytování dotací. V případě příměstských táborů se jedná především o následující podmínky:

Rodiče dítěte musí být zaměstnaní nebo vykonávat  podnikatelskou činnost nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledat či být zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Po přijetí přihlášky budou rodiče požádáni o doklady, kterými uvedenou skutečnost doloží.

Dotované ceny táborů jsou určeny pouze pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt nebo pracoviště na území MAS Český ráj. Informace o jeho územní působnosti naleznete na stránkách MAS Český ráj, kde je také zveřejněna dotační výzva, na jejímž základě se Příměstské tábory Veselá konají.

Minimální počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je stanoven na 10, v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.

Tábor je každý den od 7.00 do 17.00:

7.00 - 8.30 příchod dětí

8.30 - 11:30 program tábora

11:30 - 12:00 oběd

12:00 - 14:00 odpočinek, případně odpolední činnost

14.00 - 17.00 odpolední činnost, odchod dětí

Program na jednotlivé dny bude vyvěšen v den nástupu na tábor (programy lze částečně upravit na základě zájmů dětí). V letošním roce je bude vaše děti provázet celotáborové téma BEZPEČNOST A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI.

Dítě každý den potřebuje:

- sportovní oblečení a obuv

- přezuvky

- pláštěnku, případně holínky

- brýle proti slunci, krém na opalování...

- kapesníky, baťůžek, lahev na pití, svačinu - nejlépe dopolední i odpolední

Obědy:

V případě zájmu o zajištění oběda objednáváme dovoz z restaurací v blízkém okolí. Informace ohledně obědů budou upřesněny před nástupem tábora.

Je možné také předem dohodnout i rozdělení jednoho oběda mezi dvě děti nebo si donést oběd vlastní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační projekt na několik let, budeme rádi za každou Vaši dobře míněnou radu a připomínku, která nám pomůže při dolaďování táborů v příštích letech. 

Pro účast dítěte na příměstském táboře je nutné doložit a podepsat:

(dokumenty najdete v horní části stránky)

  • závazná přihláška
  • smlouva o poskytování služeb péče o děti
  • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce      (pro zaměstnance)
  • potvrzení pro OSVČ
  • prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte
  • monitorovací list podpořené osoby

Dále je potřeba v den nástupu přinést kopii průkazky zdravotní pojišťovny!!!

Další potřebné informace naleznete ve Smlouvě o poskytování služeb péče o dítě!!!

Více informací na tel.: 702 051 369 nebo na e-mailu: lenka.milnerova@malyra.cz