Příměstský tábor Veselá 2018-2021

01.05.2018

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008144

Doba realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Ve spolupráci s OPS pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří realizujeme projekt podpořený z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Příměstský tábor Veselá 2018-2021.

Cílem projektu je umožnit zaměstnancům, osobám pracujícím jako OSVČ nebo osobám v evidenci Úřadu práce, které hledají práci a pečují o malé děti, aby se mohli účastnit pracovního procesu nebo si hledat práci i během letních prázdnin. Provozem příměstského táborazajistíme možnost hlídání dětí, které bude dostupné i pro rodiny s nižšími příjmy. 

  • Klíčovou aktivitou projektu je provoz příměstského tábora pro předškolní a mladší školní děti pro zaměstnance Malyra s.r.o., Spokojený domov, o.p.s. a širší komunitu Veselá, Mnichovo Hradiště a okolí. Tábor bude probíhat po celou dobu letních prázdnin 2018, 2019, 2020, případně bude korigován dle zájmu rodičů.

Minimální počet pro provoz daného dne je 10 dětí, maximální 16. Provozní doba tábora je od 7:00 do 17:00.