Paliativní péče otevřená komunitě

01.04.2018

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31.3. 2021

Ve spolupráci s OPS pro Český ráj - MAS Český ráj a Střední Pojizeří realizujeme projekt podpořený z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) : Paliativní péče otevřená komunitěCílem projektu je umožnit příjemcům podpory, kteří laicky pečují o terminálně nemocného v jeho přirozeném sociálním prostředí, skloubit péči o nemocného s dalšími životními rolemi, zejména pracovní a péčí o děti, a to za pomoci profesionálů. Projekt umožní poskytovat kromě zdravotní a sociální péče i podporu, která z těchto zdrojů nemůže být hrazena, ale pro pečující osoby je velice významná. Jedná se zejména o provázení a psychologickou podporu a koordinaci všech zainteresovaných.

Klíčovými aktivitami projektu jsou zejména:

  • provázení umíráním a koordinace paliativní péče

  • psychoterapeutická podpora psychologem

  • spirituální podpora duchovním

  • edukace pečujících osob stran základní ošetřovatelské péče