Domácí paliativní péče na Mladoboleslavsku

01.01.2018

Středočeský Humanitární fond: Zdravotnictví a Zdraví 2020 

Oblast podpory: Podpora paliativní péče poskytované lůžkovou formou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta

HUF/ZDZ/031263/2017


Cílem projektu bylo zkvalitnění domácí paliativní péče poskytované naší společností. Nákupem zdravotnických přístrojů - přenosných oxygenátorů, přenosných stříkačkových dávkovačů, infuzních stojanů a pomůcek pro ulehčení manipulace s pacienty (antidekubitní matrace, pomůcky pro přesun v lůžku), které jsou poskytovány do domácností našich pacientů, zajišťujeme zkvalitnění paliativní péče pro víc pacientů, kteří by jinak museli být hospitalizovaní a umožňujeme jim tak, v souladu s jejich přáním, prožít jejich poslední chvíle v kruhu nejbližších.

Cílová skupina projektu: Cílovou skupinou jsou pacienti v terminálním stádiu života vyžadující paliativní péči, kteří chtějí prožít své poslední chvíle ve svém přirozeném prostředí a mají v tom podporu svých nejbližších. V roku 2017 jsme ošetřili více jak 500 pacientů v jejich přirozeném prostředí. Během projektu jsme poskytli péči 21 pacientům v terminálním stádiu života, z toho 11 pacientů bylo ve specializované paliativní péči lékaře- specialisty pro paliativní péči. Během 216 návštěv strávily sestry přímou péči o paliativní pacienty více jak 1500 hodin.