Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2017

15.03.2018

Projekt ve spolupráci s Nadací AGROFERT: " Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2017" Grant Senioři 15/03/2017

V prostorách Domu Ludmila jsme od června 2018 otevřeli Centrum odlehčovací péče. Poskytujeme péči formou Pobytové odlehčovací péči a Denního stacionáře.

Denní stacionář je v provozu od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00. Klient může pobýt v stacionáři požadovanou, předem nasmlouvanou dobu. V rámci pobytu je mu zajištěna základní péče ohledně dohledu, hygieny, stravy, pitného režimu, ale i aktivizační program - dle zájmu.

Pobytová odlehčovací péče je určena klientům, kteří potřebují 24 hodinové služby po dobu nejvýše 3 měsíců. Cílem bylo poskytnout možnost odlehčení pro pečující blízké, např. aby mohli odjet na dovolenou, podrobit se léčení, provést úpravy v domácnosti apod. Pobytová odlehčovací péče nabízí 24 hodinovou přítomnost pečovatele, který zajistí základní potřeby klienty. Dále je k dispozici aktivizační pracovník.

Prostory Centra odlehčovací péče jsou bezbariérové, vybaveny bezbariérovým sociálním zařízením. Klienti můžou také využívat přilehlou terasu a zahradu Domu Ludmila.

V rámci služby zajišťujeme stravování formou dovozu předem objednané stravy, nebo si klient zajistí stravu během pobytu sám. Součástí péče je zajištění pitného režimu.

Ve spolupráci s organizací Spokojený domov o.p.s. můžeme zajistit transport klienta z domova do Centra a zpět, včetně jeho přípravy - oblíknutí, eventuálně příprava na pobyt v Centru. Jako doplňkové služby nabízíme pedikúru, masáže a ošetřovatelskou rehabilitaci. V případě potřeby jsou zdravotní služby zajištěny sestrami Domácí péče.

Nadace AGROFERT nám přispěla na nákup dvou křesel typu Gavota, která umožňují bezpečné a pohodlné sezení osobám s pohybovým omezením, zejména seniorům. Zbylá částka pokryla část mzdových prostředků pro pečovatele a aktivizačního pracovníka.