Příměstský tábor Veselá 2021

01.04.2021

Příměstský tábor Veselá 2021–2022

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015721

Za finanční podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím OPS MAS Český ráj realizujeme projekt

Přijímáme závazné přihlášky a věříme, že bude možné tábor realizovat.

Vzhledem k aktuální situaci prosíme zasílejte vyplněné přihlášky e-mailem tabor@malyra.cz!

Více informací na e-mailu: tabor@malyra.cz nebo tel. 702 051 369

Informace k příměstskému táboru Veselá 2021

Projekt tábora byl podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost ve spolupráci s organizací MAS Český ráj v rámci 8. výzvy - Prorodinná opatření III.

Několik zásadních informací

Operační program Zaměstnanost stanovuje poměrně přísná pravidla pro poskytování dotací. V případě příměstských táborů se jedná především o následující podmínky:

 • Pro nárok na dotovanou cenu tábora musí rodiče přihlášeného dítěte splnit jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost nebo v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají a jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Po přijetí přihlášky budou rodiče požádáni o doklady, kterými uvedenou skutečnost doloží.
 • Dotované ceny táborů jsou určeny pouze pro děti, jejichž rodiče mají trvalý pobyt nebo pracoviště na území MAS Český ráj. Informace o jeho územní působnosti naleznete na stránkách MAS Český ráj, kde je také zveřejněna dotační výzva, na jejímž základě se Příměstské tábory Veselá konají.

Minimální počet účastníků jednotlivých turnusů příměstského tábora je stanoven na 10, v případě nižšího počtu může být turnus zrušen.

Pro účast dítěte na příměstském táboře je nutné doložit a podepsat:

(dokumenty rozesíláme emailem)

 • smlouva o poskytování služeb péče o děti
 • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (nemusí být náš formulář)
 • prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte

Dále je potřeba v den nástupu přinést kopii průkazky zdravotní pojišťovny!!!

Další potřebné informace naleznete ve Smlouvě o poskytování služeb péče o dítě!!!

Tábor je každý den od 7.00 do 17.00:

 • 7.00 - 8.30 příchod dětí
 • 8.30 - 11:30 program tábora
 • 11:30 - 12:00 - oběd
 • 12:00 - 14:00 - odpočinek, případně odpolední činnost
 • 14.00 - 17.00 odpolední činnost, odchod dětí

Program na jednotlivé dny bude vyvěšen v den nástupu na tábor (programy lze částečně upravit na základě zájmů dětí).

Dítě každý den potřebuje:

 • sportovní oblečení a obuv
 • přezuvky
 • pláštěnku, případně holínky
 • brýle proti slunci, čepici, krém na opalování...
 • kapesníky, baťůžek, lahev na pití, svačinu - nejlépe dopolední i odpolední

Obědy:

V případě zájmu o zajištění oběda objednáváme dovoz z restaurací v blízkém okolí. Informace ohledně obědů budou upřesněny před zahájením tábora.

Je možné také předem dohodnout i rozdělení jednoho oběda mezi dvě děti nebo si donést oběd vlastní.

Více informací na e-mailu: tabor@malyra.cz nebo tel. 702 051 369

Tábor dále podpořili: