Příměstský tábor 2021 - 2022

01.04.2021


Příměstský tábor Veselá 2021 - 2022

Reg. číslo : CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015721

Za finanční podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím OPS MAS Český ráj realizujeme projekt


Projektem příměstského tábora určeného pro předškolní a mladší školní děti z komunity Veselá, Mnichovo Hradiště chceme umožnit rodičům chodit do zaměstnání nebo provozovat svou činnost jako OSVČ během letních prázdnin. 

Provozem příměstského tábora během letních prázdnin v letech 2021 a 2022 navážeme na předchozí úspěšný projekt příměstského tábora, který byl velmi žádaný, protože rodičům zajistíme možnost hlídání dětí, které bude dostupné i pro rodiny s nižšími příjmy.

I přes současnou epidemiologickou situaci věříme, že letošní ročník proběhne. 

Více informací na e-mailu: tabor@malyra.cz nebo tel. 702 051 369