Nadace AGROFERT: projekt Grant Hospic 004/2018

03.06.2019

Cílem projektu je zlepšit dostupnost a kvalitu domácí ošetřovatelské péče poskytované naší společností. 

Zakoupením osobního automobilu zajistíme lepší dostupnost domácí péče v regionu - budeme mít možnost vybavit automobilem další zdravotní sestru. Také nové telefony pomůžou zlepšit kvalitu a dostupnost poskytované péče, zkvalitní komunikaci sester s jejich pacienty, pečujícími rodinami a celým týmem. Zakoupením a následným půjčováním pomůcek k manipulaci a přesunu nemocných ulehčíme pečujícím osobám blízkým v domácnostech péči o nemocné a zvýšíme tak kvalitu poskytované péče.

Nadace AGROFERT nám přispěla na zakoupení osobního automobilu, chytrých telefonů pro sestry domácí péče středisek Veselá a Mělník a pomůcek k přesunu a manipulaci pro středisko Mělník.