PEČOVATELSKÉ BYTY 

- DŮM LUDMILA

Kontakt:

Dům Ludmila
Na Návsi 229
Mnichovo Hradiště - Veselá
Tel.: 777 412 494
E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Pečovatelské byty v Domě Ludmila jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu, sníženou schopností pečovat o sebe sama a vozíčkáře. Dům zvláštního určení s osmi byty je bezbariérový. Byty jsou určeny pro individuální bydlení jednotlivců o velikosti 1kk formou nájemní smlouvy s regulovaným nájmem.Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava - příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech a jiné).


Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Osobní asistence je dosažitelná dle potřeb 24 hodin denně. Stálá přítomnost asistentů je 6-22 hod., zajišťuje tak pomoc od brzkého rána až do večerních hodin včetně víkendů a svátků. Kdykoli během dne mají obyvatelé možnost si přivolat pečovatelku mobilním telefonem. Úhrada za úkony osobní asistence činí 130,- Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.


Dokumenty pro žadatele ke stažení:

  • DZU_Informace pro žadatele
  • DZU_Žádost
  • DZU_Čestné prohlášení
  • DZU_Ceník
  • Dotazník k zájmu o odlehčovací sociální službu pro osoby vyžadující dohled či péči


DZU_Informace pro žadateleDZU_ŽádostDZU_Čestné prohlášeníDZU_CeníkDotazník k zájmu o odlehčovací sociální službu pro osoby vyžadující dohled či péči