DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

- DŮM LUDMILA -

KONTAKT

Provozovatel Domu Ludmila

MALYRA s.r.o.
Na Návsi 229, 295 01, Mnichovo Hradiště - Veselá
Telefon +420 777 412 494
E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Ve Veselé u Mnichova Hradiště je v areálu firmy Malyra,s.r.o., která poskytuje zdravotní a sociální služby, je zřízen víceúčelový Dům Ludmila.

V objektu je 8 bezbariérových bytových jednotek pečovatelských bytů, ve kterých je poskytována sociální služba osobní asistence. Byty jsou určeny pro individuální bydlení jednotlivců o velikosti 1+kk formou nájemní smlouvy s regulovaným nájmem. Byty jsou uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu, sníženou schopností pečovat o sebe sama a vozíčkáře.  

Dům Ludmila pro své obyvatele zajišťuje sociální služby formou osobní asistence v rozsahu individuálních potřeb a požadavků obyvatel. Každý obyvatel si sjedná osobní asistenci k úkonům, které nezvládne sám vykonat (osobní hygiena, oblékání, strava - příprava, ohřev, podání stravy, úklid domácnosti, nákupy, vyřizování věcí na úřadech a jiné). Úkony osobní asistence jsou hrazeny zvlášť, nejsou součástí nájemného a služeb spojených s bydlením. Osobní asistence je dosažitelná dle potřeb 24 hodin denně. Stálá přítomnost asistentů je 6-22 hod., zajišťuje tak pomoc od brzkého rána až do večerních hodin včetně víkendů a svátků. Kdykoli během dne mají obyvatelé možnost si přivolat pečovatelku mobilním telefonem. Úhrada za úkony osobní asistence činí 130,- Kč za hodinu, počítáno dle spotřebovaných minut.

V Domě Ludmila je mimo služeb spojených s bydlením a sociálních služeb osobní asistence dostupná též domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

V objektu Domu Ludmila jsou poskytovány služby pobytová odlehčovací služby a ambulantní odlehčovací služba a oborné sociální poradenství

V podkroví se nacházejí kanceláře společnosti Spokojený Domov o.p.s., která nabízí k pronájmu víceúčelovou místnost, kde se dají pořádat například oslavy, cvičení, zasedání spolků a podobně.