PRAVIDLA FB SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení


1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Malyra s.r.o., se sídlem Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště - Veselá 295 01 ,, IČ: 29130140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 201837 (dále jen "organizátor").
Organizátor: Martin Žigmund

3. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen "Účastník"), které jsou registrovány na sociální síti Facebook, mají po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni následující lidé: organizátor, dále zaměstnanci Malyra s.r.o. a Spokojený domov o.p.s.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

8. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat tato pravidla.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

 III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

2. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce www.facebook.com/malyranzz.

3. Ze všech odpovědí ( fotek ),  které byly účastníky soutěže vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude informován a označen o výhře na facebookových stránkách Malyra s.r.o.

3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo bude výherce kontaktovat organizátora o tom, že by chtěl výhru předat někde jinde.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel


Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Malyra s.r.o. na adrese: https://www.malyra.cz/pravidla-fb-souteze