SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poslání:
Posláním odborného sociálního poradenství Domu Ludmila je poskytnout informace a podporu osobám se zdravotním postižením, seniorům, paliativně nemocným lidem a jejich rodinám tak, aby zmíněné osoby byly schopny vyřešit svou nepříznivou sociální situaci.

Poradenství je možno poskytnout telefonicky, emailem nebo osobně.                                Na osobní schůzku je dobré se předem telefonicky objednat.

Telefon: 777 412 494 - vedoucí Domu Ludmila

E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Cíle

 • Pomoci uživateli získat dostatek informací (pro něj srozumitelnou formou) k řešení vlastního problému / situace.
 • Pomoci uživateli se v jeho situaci zorientovat.
 • Pomoci uživateli a podpořit jej při využívání veřejných služeb.
 • Podpořit uživatele, aby se na základě informací uměl rozhodnout, jak svou situaci / problém bude dále řešit

Zásady

 • Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází - při výběru pracovníků a jejich dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.

 • Zachování mlčenlivosti - svěřené údaje a informace o uživateli chráníme před jejich zneužitím.

 • Respektování osobnosti uživatele i jeho názoru a přesvědčení včetně uplatnění jeho vlastní vůle, partnerský přístup - podporujeme jeho aktivní spoluúčast na formulování svých potřeb a přání.

 • Individuální přístup k uživateli a jeho potřebám - při jednání s uživatelem máme na zřeteli jeho priority, jednáme vždy v jeho zájmu a k jeho prospěchu.

 • Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život - snaha zapojit uživatele v maximální možné míře do poradenského procesu.

 • Dodržování sféry působnosti poradce.

 • Odborné sociální poradenství (OSP) je poskytováno bezplatně, nestranně, diskrétně.

Poskytujeme - základní sociální poradenství (když se někdo ocitne v nepříznivé sociální situaci, jsou mu poskytnuty informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku)

 • Odborné sociální poradenství (okruh osob kterým toto poradenství poskytujeme - senioři, zdravotně handicapovaný, paliativně nemocné osoby, osoby se zhoršeným zdravotním stavem)

Poradenství je možno poskytnout telefonicky, emailem nebo osobně. Na osobní schůzku je dobré se předem objednat na telefonním čísle 777 412 494